Bij Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten komt er nooit een letter ‘o’ in het documentnummer voor, dit is altijd het cijfer ‘0’. Let er dus goed op dat je het cijfer ‘0’ invult als er een kleine letter ‘o’ in je documentnummer lijkt te staan.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/bevat-mijn-paspoortnummer-het-cijfer-0-of-de-letter-o